Kategorier
Bygg

Gemenskap i stålhallar 

Stålhallar är inte bara underhållsfria och moderna. De kan också bidra till att skapa en positiv sammanhållning på ett företag genom sin flexibla utformning. 

Man kan använda stålhallar för många ändamål. Det kan vara mässhall, kyrka, tillverkande företag, teaterlokal eller någon institution. Det är också lätt att justera inredningen så att den passar för olika ändamål eller en helt ny verksamhet. Därför är stålhallar också lättsålda för en ägare som vill flytta. En köpare kan lätt ändra planlösning och funktioner. 

Om man avser att ha en tillverkning i lokalerna kan man ha flera olika avdelningar under samma tak. Det är också enkelt att inreda en del som personalmatsal eller konferenslokal. Kan man samsas om alla funktioner i samma byggnad har man stor nytta av stålhallar, för det ger snabba kommunikationsvägar mellan tillverkning, direktion och lagerhantering. 

Bärande väggar i stålhallar 

De som vill bygga stålhallar tar kontakt med ett specialistföretag och får då all hjälp med ritning, konstruktion, hållfasthetberäkningar och mycket mer. En expert vet vilken standard det ska vara på materialet och har kunskaper om byggmetoder och bärande väggar. Vill man ha en öppen planlösning i lokalen kan man stödja konstruktionen med tvärgående balkar under taket. 

Varje företag kan göra individuella anpassningar som lämpar sig för den aktuella verksamheten. Då kan man till exempel få funktionella stålhallar för industri. Behöver man mycket lagerplats, kan man bygga in ett extra lager på höjden i lokalerna. Experternas kunskaper om olika inredningssätt är då till stor hjälp, så att man får vad man behöver från början.