Kategorier
Solceller

Solceller för BRF ger lägre elpriser

I en bostadsrättsförening finns det oftast goda förutsättningar att installera solceller. Sänk kostnaderna för de boende och investera i solceller för BRF.

Oron för energimarknaden har spridit sig som ringar på vattnet de senaste åren. Priset för elektricitet har åkt berg- och dalbana och ibland är det svårt att förstå bakgrunden till utvecklingen. Den väpnade konflikten i Östeuropa har lett till turbulens på marknaden. Kärnkraftverk har satts ur drift för reparation. 

Långsiktigt finns det all anledning att befara ett allt högre elpris. De flesta länder och politiker är överens om att världen måste frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Istället ska vi tillverka fossilfritt stål, köra elbil och inte värma bostäder med direktverkande el. De flesta prognoser tyder dock på att förbrukningen av högvärdig elektricitet kommer att öka väsentligt.

Trygg elförsörjning med solceller för BRF

Vi har under lång tid vant oss vid att elektricitet skall produceras storskaligt vid vattenkraftverk och vid kärnkraft. I vårt land är dock vattenkraften i stort sett utbyggd medan kärnkraftverk lagts i malpåse eller monterats ner. För att möta den ökade efterfrågan byggs vindkraftverk. Men går det att producera el småskaligt?

Solenergi har lyfts fram som en miljövänlig energikälla. Solen lyser ju utan att ta betalt och den tekniska utvecklingen av effektiva och allt billigare solceller har utvecklats under den senaste tioårsperioden. För en bostadsrättsförening kan solceller på fastigheternas tak ge en trygg och stabil elförsörjning till en rimlig kostnad. 

Solceller för BRF – en investeringskalkyl

Du är ordförande i en bostadsrättsförening sedan flera år tillbaka. Du hinner knappt förklara årsstämman öppnad innan de boende tar upp frågan allt högre kostnader för elektricitet och uppvärmning. “Finns det inget vi kan göra åt kostnaderna och begränsa kommande hyresökningar?”, frågar en något upprörd yngre bostadsrättsinnehavare. Du blir delvis svaret skyldig och förklarar att hyrorna måste höjas eftersom elhandelsbolaget höjt sina avgifter.

Frågeställaren blir inte nöjd med ditt svar. “Kan vi inte installera solceller på våra hustak och producera föreningens egen el?”, frågar en mötesdeltagare. “Det är möjligt, men personligen kan jag inget om solceller för BRF”, svarar du. “Mitt förslag är att vi bildar en arbetsgrupp som utreder frågan och gör en investeringskalkyl.”

Solceller för BRF – analys av förutsättningar

Ditt förslag får bifall och omedelbart inleder arbetsgruppen sin utredning. Efter någon vecka har arbetsgruppen ett möte med ett företag som levererar solceller för BRF. Vid sittande bord kan ni konstatera att föreningens tak har tillräcklig yta för solpaneler och allt tyder på att föreningens medlemmar kan försörjas med egenproducerad el. Leverantören av solceller tar totalansvar för projektet från erforderliga byggnadstillstånd fram till idrifttagning. Föreningen kan teckna serviceavtal som garanterar optimal drift av anläggningen.

Solceller för BRF kommer att ge flera fördelar. Elpriserna kommer att hållas i schack både kort- och långsiktigt och elförsörjningen kommer att bli trygg. Investeringen kommer att ha en kort återbetalningstid. Bostadsrättsföreningen kommer att få en miljövänlig profil. Föreningen kommer att bli betraktad som framsynt och vara attraktiv för personer som vill flytta in i husen. Och inte minst kan lägenheternas värde öka. 

Kategorier
Solceller

Miljövänlig energi med solceller i Västerås

I dagens värld, där energikonsumtionen stiger och klimatförändringar är påtagliga, är det avgörande att utforska hållbara energialternativ. En sådan möjlighet finns i form av solceller i Västerås. I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med solceller som en miljövänlig energikälla och hur de kan revolutionera hur vi tillgodogör oss energi.

Solen har länge varit känd som en outtömlig och ren energikälla. Med solceller på taket till ditt hem kan du inte bara generera din egen el, utan också bidra till att minska ditt ekologiska fotavtryck. Solceller erbjuder en hållbar energilösning som inte avger några skadliga utsläpp och som inte är beroende av fossila bränslen. En av de mest övervägande fördelarna med solceller är att de kan producera energi året om. Under de ljusa vår- och sommarmånaderna skapas en överskott av energi tack vare den starka solbestrålningen. Detta överskott kan lagras och användas under de mörkare månaderna. Genom att investera i solceller kan du göra dig själv mindre beroende av externa energikällor och samtidigt spara pengar på lång sikt.

Molniga dagar påverkar inte din energiförsörjning

En missuppfattning är att solceller endast fungerar när solen är starkt lysande. Detta är inte fallet. Även på molniga dagar kan solceller i Västerås generera energi, även om det inte är i samma omfattning som under soliga dagar. Denna förmåga att producera energi i varierande väderförhållanden gör solceller till en pålitlig och hållbar lösning för energiproduktion. Solcellsteknik har utvecklats och idag finns det olika typer av solceller att välja mellan beroende på dina behov och preferenser. För mindre energibehov, som att ladda mobiler och laptops, finns små och bärbara solceller tillgängliga. Dessa är idealiska för dem som är ute och reser eller behöver en pålitlig källa till ström i naturen.

För de som kanske inte kan eller vill installera solceller på taket finns det alternativ att överväga. Markställda solceller är en möjlighet som kan placeras i din trädgård eller tomt. Dessa solceller kan vara en utmärkt primär eller sekundär energikälla för ditt hem och erbjuder en flexibel lösning för energiproduktion.