Kategorier
Utbildning

Asbestutbildning – rätt kunskap vid hantering av asbest

Får vem som helst sanera asbest? Nej, för att få sanera asbest och för att få arbeta med rivning – eller exempelvis en renovering – i en byggnad där asbest finns så måste man ha rätt kunskaper – och en certifiering som styrker dessa. Att genomföra en asbestutbildning är därför ett bra steg att ta.

Genom att genomföra en asbestutbildning så kan du ta nästa steg inom din yrkeskarriär och erbjuda en kompetens som inte många har – men som det verkligen finns ett behov av i vårt samhälle.

Asbest finns i allt från undertak, ventilation, fönster och exempelvis i olika fogar. Idag – och sedan 1982 – är asbest förbjudet att använda i Sverige. Sedan några år tillbaka så gäller detta förbud även inom resten av EU. Den stora anledningen till att asbest är förlagt med ett förbud handlar om att det kan ge fruktansvärda skador på lungorna. Lungcancer och andra sjukdomar har en direkt koppling till inandning av asbest.

Asbest – farligt i bruten form

Att man använde sig av asbest har även de logiska förklaringar: det handlar om ett mineral som visar extremt fina egenskaper vid isolering, vid brand och som dessutom har en överlägsen styrka och hållbarhet. Det senare innebär att man också använde sig av asbest frekvent – och att det fortfarande finns en massa hus, byggnader och lokaler där asbest finns.

Livsfarliga byggnader? Nej, asbest är inte farligt i ett obrutet tillstånd – det är när man har sönder det som det blir farligt. Vilket alltså gör att rivning och renoveringar blir extremt känsliga procedurer – och där en asbestutbildning och den kunskap en sådan ger blir livsviktig.

Webbutbildning inom asbest

En asbestutbildning kan komma i olika former och storlekar. Man kan se en webbutbildning inom asbest där man som deltagare får kunskapen via nätet, man kan se kurser som sträcker sig upp till fyra dagar – och man kan se rena påbyggnadskurser där man kan öka sin kunskap ytterligare.

Att man kan delta vid en asbestutbildning oavsett var i Sverige man bor är viktigt. Som sagt: det finns fortfarande hus – över hela Sverige – där en professionell sanering kan behövas i framtiden.