Kategorier
Solceller

Solceller för BRF ger lägre elpriser

I en bostadsrättsförening finns det oftast goda förutsättningar att installera solceller. Sänk kostnaderna för de boende och investera i solceller för BRF.

Oron för energimarknaden har spridit sig som ringar på vattnet de senaste åren. Priset för elektricitet har åkt berg- och dalbana och ibland är det svårt att förstå bakgrunden till utvecklingen. Den väpnade konflikten i Östeuropa har lett till turbulens på marknaden. Kärnkraftverk har satts ur drift för reparation. 

Långsiktigt finns det all anledning att befara ett allt högre elpris. De flesta länder och politiker är överens om att världen måste frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Istället ska vi tillverka fossilfritt stål, köra elbil och inte värma bostäder med direktverkande el. De flesta prognoser tyder dock på att förbrukningen av högvärdig elektricitet kommer att öka väsentligt.

Trygg elförsörjning med solceller för BRF

Vi har under lång tid vant oss vid att elektricitet skall produceras storskaligt vid vattenkraftverk och vid kärnkraft. I vårt land är dock vattenkraften i stort sett utbyggd medan kärnkraftverk lagts i malpåse eller monterats ner. För att möta den ökade efterfrågan byggs vindkraftverk. Men går det att producera el småskaligt?

Solenergi har lyfts fram som en miljövänlig energikälla. Solen lyser ju utan att ta betalt och den tekniska utvecklingen av effektiva och allt billigare solceller har utvecklats under den senaste tioårsperioden. För en bostadsrättsförening kan solceller på fastigheternas tak ge en trygg och stabil elförsörjning till en rimlig kostnad. 

Solceller för BRF – en investeringskalkyl

Du är ordförande i en bostadsrättsförening sedan flera år tillbaka. Du hinner knappt förklara årsstämman öppnad innan de boende tar upp frågan allt högre kostnader för elektricitet och uppvärmning. “Finns det inget vi kan göra åt kostnaderna och begränsa kommande hyresökningar?”, frågar en något upprörd yngre bostadsrättsinnehavare. Du blir delvis svaret skyldig och förklarar att hyrorna måste höjas eftersom elhandelsbolaget höjt sina avgifter.

Frågeställaren blir inte nöjd med ditt svar. “Kan vi inte installera solceller på våra hustak och producera föreningens egen el?”, frågar en mötesdeltagare. “Det är möjligt, men personligen kan jag inget om solceller för BRF”, svarar du. “Mitt förslag är att vi bildar en arbetsgrupp som utreder frågan och gör en investeringskalkyl.”

Solceller för BRF – analys av förutsättningar

Ditt förslag får bifall och omedelbart inleder arbetsgruppen sin utredning. Efter någon vecka har arbetsgruppen ett möte med ett företag som levererar solceller för BRF. Vid sittande bord kan ni konstatera att föreningens tak har tillräcklig yta för solpaneler och allt tyder på att föreningens medlemmar kan försörjas med egenproducerad el. Leverantören av solceller tar totalansvar för projektet från erforderliga byggnadstillstånd fram till idrifttagning. Föreningen kan teckna serviceavtal som garanterar optimal drift av anläggningen.

Solceller för BRF kommer att ge flera fördelar. Elpriserna kommer att hållas i schack både kort- och långsiktigt och elförsörjningen kommer att bli trygg. Investeringen kommer att ha en kort återbetalningstid. Bostadsrättsföreningen kommer att få en miljövänlig profil. Föreningen kommer att bli betraktad som framsynt och vara attraktiv för personer som vill flytta in i husen. Och inte minst kan lägenheternas värde öka.